a term pertaining to evidence; the relationship of the information to its use

listen to the pronunciation of a term pertaining to evidence; the relationship of the information to its use
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a term pertaining to evidence; the relationship of the information to its use в Английский Язык Турецкий язык словарь

relevance
{i} ilgi

İtiraz ediyorum. Bunun kesinlikle hiç bir ilgisi yok. Bütün itirazlar duruşmaya kadar ertelenmiştir. - Objection. This certainly has no relevance. All objections have been waived till the trial.

İlgi, iletişimde anahtar bir unsurdur. - Relevance is a key element in communication.

relevance
{i} ilişki
relevance
ayırıcı olma özelliği
relevance
belirginlik
relevance
ayırıcılık
relevance
{i} (belirli bir konuyla olan) ilgi
relevance
{i} alâka

Ben alakayı görmüyorum. - I don't see the relevance.

Bunun benim arka planımla alakası yok. - This has no relevance to my background.

relevance
{i} uygunluk
Английский Язык - Английский Язык
relevance
a term pertaining to evidence; the relationship of the information to its use

    Расстановка переносов

    a term pertaining to evidence; the re·la·tion·ship of the in·for·ma·tion to its use

    Произношение

    Слово дня

    fauntleroy
Избранное