a term for zero reference ground

listen to the pronunciation of a term for zero reference ground
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a term for zero reference ground в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır. - Water covers about 70% of the earth.

earth
dünya

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin? - Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?

earth
toprak hattı
earth
doğa

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

Dünyanın ayı doğal bir uydudur. - The earth's moon is a natural satellite.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
earth
a term for zero reference ground

  Расстановка переносов

  a term for ze·ro re·fer·ence ground

  Турецкое произношение

  ı tırm fôr zirō refrıns graund

  Произношение

  /ə ˈtərm ˈfôr ˈzērō ˈrefrəns ˈground/ /ə ˈtɜrm ˈfɔːr ˈziːroʊ ˈrɛfrəns ˈɡraʊnd/

  Слово дня

  lavaliere
Избранное