a technical term in the monastic world, meaning part of the monastic world

listen to the pronunciation of a technical term in the monastic world, meaning part of the monastic world
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a technical term in the monastic world, meaning part of the monastic world в Английский Язык Турецкий язык словарь

religious
dinsel

O başkalarının dinsel inançlarına karşı hoşgörülüdür. - He is tolerant in religious belief of others.

Dinsel görüşlerini sizinle paylaşmak isteyen insanlar, sizin dinsel görüşünüzü onlarla paylaşmanızı neredeyse hiç istemezler. - People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them.

religious
{s} dini

O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var. - That religious cult has got some pretty off the wall ideas.

Kız kardeşinin aksine, o, ebeveynlerinin ona verdiği dini inancı korudu. - Unlike his sister, he has retained the religious faith his parents brought him up in.

religious
{s} inançlı

Tom inançlı değildir. - Tom is not religious.

religious
{s} dindar

Tom çok dindar gibi gözükmüyor. - Tom doesn't appear to be very religious.

İnkalar dindar insanlardı. - The Inca were religious people.

religious
müslüman
religious
mütedeyyin
religious
{s} tarikata ait
religious
(sıfat) dindar, inançlı, sofu, dinsel, dini, din, tarikata ait, diyanet, derin
religious
mezhebe ait
religious
rahibe
religious
dini vazife imiş gibi
religious
{s} çok dikkatli
religious
rahip
religious
religiouslydindarane
religious
{s} din

O dini mezhebin bazı acayip fikirleri var. - That religious cult has got some pretty off the wall ideas.

Kız kardeşinin aksine, o, ebeveynlerinin ona verdiği dini inancı korudu. - Unlike his sister, he has retained the religious faith his parents brought him up in.

religious
{s} derin

Leyla'nın derin dinsel inançları vardı. - Layla had deep religious convictions.

religious
din adam

Din adamı saatlerce diz çökmüş olarak kaldı. - The religious man remained kneeling for hours.

Tom bir din adamı değildi. - Tom wasn't a religious man.

Английский Язык - Английский Язык
religious
a technical term in the monastic world, meaning part of the monastic world

    Расстановка переносов

    a tech·ni·cal term in the mo·nas·tic world, mean·ing part of the mo·nas·tic world

    Произношение

    Слово дня

    annus mirabilis
Избранное