a supernatural being

listen to the pronunciation of a supernatural being
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a supernatural being в Английский Язык Турецкий язык словарь

supernatural
doğaüstü

Tom o ormanda doğaüstü yaratıklarla karşılaştığını iddia ediyor. - Tom claims to have encountered supernatural creatures in that wood.

O, doğaüstüne inanır. - He believes in the supernatural.

supernatural
(isim) doğaüstü şey
wight
(Denizbilim) safra
supernatural being
doğaüstü yaratık
supernatural
Doğaüstü, tabiatüstü; harikulade, mucize kabilinden
supernatural
doğaüstü,fiziksel olarak açıklanamayan
wight
kimse
wight
(eski) Hayalet
supernatural
harikulade
supernatural
{s} mucizevi
supernatural
doğaüst

O, doğaüstüne inanır. - He believes in the supernatural.

Tom o ormanda doğaüstü yaratıklarla karşılaştığını iddia ediyor. - Tom claims to have encountered supernatural creatures in that wood.

supernatural
{s} olağanüstü
supernatural
doğaüstü güce inanma
supernatural
supernaturalismdoğaüstü olma
supernatural
{i} doğaüstü şey
supernatural
{s} doğaüstü, tabiatüstü. i
supernatural
supernaturallydoğaüstü kuvvetlere dayanarak
supernatural
mucize kabilinden
wight
yaratık
Английский Язык - Английский Язык
wight
supernatural
a supernatural being

  Расстановка переносов

  a su·per·na·tu·ral be·ing

  Турецкое произношение

  ı supırnäçırıl biîng

  Произношение

  /ə ˌso͞opərˈnaʧərəl ˈbēəɴɢ/ /ə ˌsuːpɜrˈnæʧɜrəl ˈbiːɪŋ/

  Слово дня

  gunk
Избранное