a sudden intensification in activity

listen to the pronunciation of a sudden intensification in activity
Английский Язык - Английский Язык
flare-up
a sudden intensification in activity

  Расстановка переносов

  a sud·den in·ten·si·fi·ca·tion in ac·ti·vi·ty

  Турецкое произношение

  ı sʌdın întensıfıkeyşın în äktîvıti

  Произношение

  /ə ˈsədən ənˌtensəfəˈkāsʜən ən akˈtəvətē/ /ə ˈsʌdən ɪnˌtɛnsəfəˈkeɪʃən ɪn ækˈtɪvətiː/

  Слово дня

  footle
Избранное