a sudden gust of wind of considerable strength

listen to the pronunciation of a sudden gust of wind of considerable strength
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a sudden gust of wind of considerable strength в Английский Язык Турецкий язык словарь

squall
{i} fırtına

Bu gece daha sonra şiddetli fırtına bekleniyor. - Squalls are expected later tonight.

squall
{f} yaygara kopar
squall
feryat
squall
feryat etmek
squall
yaygara koparmak
squall
ciyak ciyak bağırmak
squall
boral
squall
{i} sağanak
squall
{i} bora; ani fırtına
squall
{f} avazı çıktığı kadar bağırmak
squall
(fiil) fırtına çıkmak, fırtına patlamak, yaygara koparmak, feryat etmek, avazı çıktığı kadar bağırmak, cırlamak, ciyak ciyak bağırmak
squall
feryat et
squall
{i} ani ve şiddetli rüzgâr
squall
vaveylâ
squall
{i} kargaşa
squall
bora/feryat
squall
(isim) bora, sağanak, kasırga, fırtına, ani ve şiddetli rüzgâr, kargaşa
Английский Язык - Английский Язык
squall
a sudden gust of wind of considerable strength

  Расстановка переносов

  a sud·den gust of wind of con·sid·e·ra·ble strength

  Турецкое произношение

  ı sʌdın gʌst ıv waynd ıv kınsîdırıbıl strengkth

  Произношение

  /ə ˈsədən ˈgəst əv ˈwīnd əv kənˈsədərəbəl ˈstreɴɢkᴛʜ/ /ə ˈsʌdən ˈɡʌst əv ˈwaɪnd əv kənˈsɪdɜrəbəl ˈstrɛŋkθ/

  Слово дня

  retrograde
Избранное