a sudden and violent gust of wind often accompanied by rain

listen to the pronunciation of a sudden and violent gust of wind often accompanied by rain
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a sudden and violent gust of wind often accompanied by rain в Английский Язык Турецкий язык словарь

squall
{i} fırtına

Bu gece daha sonra şiddetli fırtına bekleniyor. - Squalls are expected later tonight.

squall
{f} yaygara kopar
squall
feryat
squall
feryat etmek
squall
yaygara koparmak
squall
ciyak ciyak bağırmak
squall
boral
squall
{i} sağanak
squall
{i} bora; ani fırtına
squall
{f} avazı çıktığı kadar bağırmak
squall
(fiil) fırtına çıkmak, fırtına patlamak, yaygara koparmak, feryat etmek, avazı çıktığı kadar bağırmak, cırlamak, ciyak ciyak bağırmak
squall
feryat et
squall
{i} ani ve şiddetli rüzgâr
squall
vaveylâ
squall
{i} kargaşa
squall
bora/feryat
squall
(isim) bora, sağanak, kasırga, fırtına, ani ve şiddetli rüzgâr, kargaşa
Английский Язык - Английский Язык
squall
a sudden and violent gust of wind often accompanied by rain

  Расстановка переносов

  a sud·den and vi·o·lent gust of wind of·ten ac·com·pa·nied by rain

  Турецкое произношение

  ı sʌdın ınd vaylınt gʌst ıv waynd ôftın ıkʌmpınid bay reyn

  Произношение

  /ə ˈsədən ənd ˈvīlənt ˈgəst əv ˈwīnd ˈôftən əˈkəmpənēd ˈbī ˈrān/ /ə ˈsʌdən ənd ˈvaɪlənt ˈɡʌst əv ˈwaɪnd ˈɔːftən əˈkʌmpəniːd ˈbaɪ ˈreɪn/

  Слово дня

  publican
Избранное