a succession of chords according to the rules of progression and modulation

listen to the pronunciation of a succession of chords according to the rules of progression and modulation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a succession of chords according to the rules of progression and modulation в Английский Язык Турецкий язык словарь

harmony
ahenk

Kız kardeşler birbirleriyle ahenk içerisinde yaşadı. - The sisters lived in harmony with each other.

harmony
armoni
harmony
uyum

Birbirleriyle mükemmel bir uyum içinde çalıştılar. - They worked in perfect harmony with each other.

Doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. - We must learn to live in harmony with nature.

harmony
akort
harmony
bağdaşma
harmony
{i} düzen
harmony
gönül birliği
harmony
intibak
harmony
uyarlanma
harmony
adaptasyon
harmony
düzenlik
harmony
uygunluk
harmony
ahenk ilmi
harmony
{i} harmoni

Beşinci Harmoni inanılmaz bir kız grubudur. - Fifth Harmony is an amazing girl group.

harmony
{i} müz. armoni
Английский Язык - Английский Язык
harmony
a succession of chords according to the rules of progression and modulation

  Расстановка переносов

  a suc·ces·sion of chords ac·cord·ing to the Rules of pro·gres·sion and mo·du·la·tion

  Турецкое произношение

  ı sıkseşın ıv kôrdz ıkôrdîng tı dhi rulz ıv prıgreşın ınd mäcıleyşın

  Произношение

  /ə səkˈsesʜən əv ˈkôrdz əˈkôrdəɴɢ tə ᴛʜē ˈro͞olz əv prəˈgresʜən ənd ˌmäʤəˈlāsʜən/ /ə səkˈsɛʃən əv ˈkɔːrdz əˈkɔːrdɪŋ tə ðiː ˈruːlz əv prəˈɡrɛʃən ənd ˌmɑːʤəˈleɪʃən/

  Слово дня

  sass
Избранное