a substance similar to stucco but exclusively applied to masonry walls

listen to the pronunciation of a substance similar to stucco but exclusively applied to masonry walls
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a substance similar to stucco but exclusively applied to masonry walls в Английский Язык Турецкий язык словарь

render
(Gıda) yağ eritmek
render
sıvamak
render
(Ticaret) karşılık vermek
render
(Ticaret) ifa etmek
render
kılmak yapmak
render
{f} vermek
render
(into ile) -e tercüme etmek
render
ver

Bu konuda bir karar veremiyorum. - I cannot render a judgment on that.

render
-e çevirmek
render
sunmak
render
(yardım/vb.) vermek
render
{f} geri vermek
render
teslim etmek
render
{f} etmek
render
{f} çevirisini yapmak
render
{f} çalmak (müzik)
render
ödeme
render
{f} çevirmek
render
iade etmek
Английский Язык - Английский Язык
render
a substance similar to stucco but exclusively applied to masonry walls

  Расстановка переносов

  a sub·stance si·mi·lar to stuc·co but ex·clu·sive·ly ap·plied to ma·son·ry walls

  Турецкое произношение

  ı sʌbstıns sîmılır tı stʌkō bʌt îksklusîvli ıplayd tı meysınri wôlz

  Произношение

  /ə ˈsəbstəns ˈsəmələr tə ˈstəkō ˈbət əkˈsklo͞osəvlē əˈplīd tə ˈmāsənrē ˈwôlz/ /ə ˈsʌbstəns ˈsɪməlɜr tə ˈstʌkoʊ ˈbʌt ɪkˈskluːsɪvliː əˈplaɪd tə ˈmeɪsənriː ˈwɔːlz/

  Слово дня

  jocose
Избранное