a subjective, figurative meaning of a word

listen to the pronunciation of a subjective, figurative meaning of a word
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a subjective, figurative meaning of a word в Английский Язык Турецкий язык словарь

connotation
ima
connotation
yan anlam
connotation
{i} çağrışım

Bir kelime başka dilden ödünç alındığı zaman, sık sık aynı anlama sahip olarak başlar; ancak her iki dilde de sürekli kullanımı ile, şimdi ayrı kelimeler farklı çağrışımları artırabilir. - When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations.

connotation
{i} diğer anlam
connotation
{i} yananlam, bir sözcüğün çağrıştırdığı şey
connotation
{i} çağrıştırdığı anlam
Английский Язык - Английский Язык
connotation
a subjective, figurative meaning of a word
Избранное