a statement suggesting how a given policy or regulation might be implemented

listen to the pronunciation of a statement suggesting how a given policy or regulation might be implemented
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a statement suggesting how a given policy or regulation might be implemented в Английский Язык Турецкий язык словарь

guideline
{i} prensip
guideline
hat
guideline
(Politika, Siyaset) talimatname
guideline
(Bilgisayar) kılavuz çizgiler
guideline
(Kanun) ana hat
guideline
(Bilgisayar,Teknik) kılavuz kural
guideline
kılavuz çizgi
guideline
(Bilgisayar) yolgösterim
guideline
kılavuz bilgi
guideline
kılavuz
guideline
(Askeri) kılavuz hat
guideline
(Askeri) davranış ilkeleri
guideline
ana hatlar (bir projedeki)
guideline
yönerge

Ben yönergeleri izliyorum. - I'm following the guidelines.

guideline
{i} (bir projedeki) ana hatlar
guideline
tüzük
guideline
standart tespit eden kural veya prensip
guideline
esas nokta
guideline
{i} uçak kılavuz ipi
guideline
okuyucuya yardımcı olmak için kitap sayfasının üstüne yazılan yazı
Английский Язык - Английский Язык
guideline
a statement suggesting how a given policy or regulation might be implemented

  Расстановка переносов

  a state·ment suggesting how a giv·en pol·i·cy or re·gu·la·tion might be implemented

  Турецкое произношение

  ı steytmınt sıgcestîng hau ı gîvın pälısi ır regyıleyşın mayt bi împlımentıd

  Произношение

  /ə ˈstātmənt səgˈʤestəɴɢ ˈhou ə ˈgəvən ˈpäləsē ər ˌregyəˈlāsʜən ˈmīt bē ˈəmpləˌmentəd/ /ə ˈsteɪtmənt səɡˈʤɛstɪŋ ˈhaʊ ə ˈɡɪvən ˈpɑːləsiː ɜr ˌrɛɡjəˈleɪʃən ˈmaɪt biː ˈɪmpləˌmɛntəd/

  Слово дня

  bilk
Избранное