a state or other entity geographically adjacent to one of the sides

listen to the pronunciation of a state or other entity geographically adjacent to one of the sides
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a state or other entity geographically adjacent to one of the sides в Английский Язык Турецкий язык словарь

neighbor
{i} komşu

O, komşularımdan biri. - He is one of my neighbors.

Japonya ve Güney Kore komşudur. - Japan and South Korea are neighbors.

neighbor
(isim) komşu
neighbor
{f} komşu olmak

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I just want to be a good neighbor.

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I only want to be a good neighbor.

neighbor
{f} bitişik olmak
neighbor
yaklaşmak
neighbor
bkz.neighbour
neighbor
bitişik

Tom Mary'ye bitişik komşuya gitmesini ve komşunun yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamasını söyledi. - Tom told Mary to go next door and see if the neighbors needed any help.

O bizim bitişik komşumuz. - He is our next door neighbor.

neighbor
{f} yanında olmak
Английский Язык - Английский Язык
neighbor
a state or other entity geographically adjacent to one of the sides

  Расстановка переносов

  a state or oth·er en·ti·ty ge·o·gra·phi·cal·ly ad·ja·cent to one of the sides

  Турецкое произношение

  ı steyt ır ʌdhır entıti ciıgräfîkli ıceysınt tı hwʌn ıv dhi saydz

  Произношение

  /ə ˈstāt ər ˈəᴛʜər ˈentətē ˌʤēəˈgrafəklē əˈʤāsənt tə ˈhwən əv ᴛʜē ˈsīdz/ /ə ˈsteɪt ɜr ˈʌðɜr ˈɛntətiː ˌʤiːəˈɡræfɪkliː əˈʤeɪsənt tə ˈhwʌn əv ðiː ˈsaɪdz/

  Слово дня

  aphrodisiac
Избранное