a single image transferred by a printing device to one side of a sheet of paper

listen to the pronunciation of a single image transferred by a printing device to one side of a sheet of paper
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a single image transferred by a printing device to one side of a sheet of paper в Английский Язык Турецкий язык словарь

impression
{i} izlenim

-O reklam güçlü bir izlenim bırakıyor-Özellikle müzik.O, kafanın içinde kalıyor. - That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.

Amerika izleniminiz nedir? - What is your impression of America?

impression
İzlenim

İzlenimin nedir, doktor? - What's your impression, doctor?

O, banka yöneticisinde olumlu bir izlenim bıraktı. - He made a favorable impression on his bank manager.

impression
etki

O gün bende derin bir etki bıraktı. - That day left a deep impression on me.

O zamanlar genç ve kolay etkilenendim. - I was young and impressionable at that time.

impression
{i} iz
impression
(Diş Hekimliği) Ağızda dişler üzerinde aljinat ZOE, stenç, alçı, agar, silikon, vb. ölçü maddeleri ile alınan negatif katut; sonra sert alçı bu ölçünün içine dökülerek kalıp ( model ) elde edilir ve teknik laboratuarda protez yapımına geçilir
impression
{i} taklit
impression
bası
impression
(Tıp) impresyon
impression
kanı

Doğruyu söylemediğin kanısındayım. - I get the impression that you aren't telling the truth.

impression
{i} belirti
impression
{i} fikir
impression
{i} damga
impression
bana öyle geliyordu ki impressionableaşrı duygun
impression
(Tıp) İntiba, impressio
impression
kolayca etkileni
Английский Язык - Английский Язык
impression
a single image transferred by a printing device to one side of a sheet of paper

  Расстановка переносов

  a sin·gle im·age trans·ferred by a print·ing de·vice to one side of a sheet of pa·per

  Турецкое произношение

  ı sînggıl îmıc tränsfırd bay ı prîntîng dîvays tı hwʌn sayd ıv ı şit ıv peypır

  Произношение

  /ə ˈsəɴɢgəl ˈəməʤ transˈfərd ˈbī ə ˈprəntəɴɢ dəˈvīs tə ˈhwən ˈsīd əv ə ˈsʜēt əv ˈpāpər/ /ə ˈsɪŋɡəl ˈɪməʤ trænsˈfɜrd ˈbaɪ ə ˈprɪntɪŋ dɪˈvaɪs tə ˈhwʌn ˈsaɪd əv ə ˈʃiːt əv ˈpeɪpɜr/

  Слово дня

  panegyric
Избранное