a scholar, learner, follower

listen to the pronunciation of a scholar, learner, follower
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a scholar, learner, follower в Английский Язык Турецкий язык словарь

disciple
mürit

Utangaç mürit onun cevabını mırıldandı. - The shy disciple mumbled his answer.

Usta gibi, mürit gibi. - Like master, like disciple.

disciple
şakirt
disciple
havari

İsa'nın havarilerinden birinin adı Paulus'tu. - One of Jesus' disciples was named Paul.

disciple
{i} öndere bağlı olan kimse
disciple
havari/öğrenci
disciple
havarilik
disciple
talebe
disciple
{i} çömez
disciple
talebelik
disciple
{i} öğrenci
disciple
discipleship taraftarlık
Английский Язык - Английский Язык
{n} disciple
a scholar, learner, follower
Избранное