a scented oil added to your bath water

listen to the pronunciation of a scented oil added to your bath water
Английский Язык - Английский Язык
bath oil
a scented oil added to your bath water

  Расстановка переносов

  a scented oil added to your Bath wa·ter

  Турецкое произношение

  ı sentîd oyl ädıd tı yôr bäth wôtır

  Произношение

  /ə ˈsentəd ˈoil ˈadəd tə ˈyôr ˈbaᴛʜ ˈwôtər/ /ə ˈsɛntɪd ˈɔɪl ˈædəd tə ˈjɔːr ˈbæθ ˈwɔːtɜr/

  Слово дня

  motile
Избранное