a rule or principle that provides guidance to appropriate behavior

listen to the pronunciation of a rule or principle that provides guidance to appropriate behavior
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a rule or principle that provides guidance to appropriate behavior в Английский Язык Турецкий язык словарь

guideline
{i} prensip
guideline
hat
guideline
(Politika, Siyaset) talimatname
guideline
(Bilgisayar) kılavuz çizgiler
guideline
(Kanun) ana hat
guideline
(Bilgisayar,Teknik) kılavuz kural
guideline
kılavuz çizgi
guideline
(Bilgisayar) yolgösterim
guideline
kılavuz bilgi
guideline
kılavuz
guideline
(Askeri) kılavuz hat
guideline
(Askeri) davranış ilkeleri
guideline
ana hatlar (bir projedeki)
guideline
yönerge

Ben yönergeleri izliyorum. - I'm following the guidelines.

guideline
{i} (bir projedeki) ana hatlar
guideline
tüzük
guideline
standart tespit eden kural veya prensip
guideline
esas nokta
guideline
{i} uçak kılavuz ipi
guideline
okuyucuya yardımcı olmak için kitap sayfasının üstüne yazılan yazı
Английский Язык - Английский Язык
rule of thumb
guidepost
guideline
a rule or principle that provides guidance to appropriate behavior

  Расстановка переносов

  a rule or Prin·ci·ple that provides guid·ance to ap·pro·pri·ate be·ha·vior

  Турецкое произношение

  ı rul ır prînsıpıl dhıt prıvaydz gaydıns tı ıprōpriıt bîheyvyır

  Произношение

  /ə ˈro͞ol ər ˈprənsəpəl ᴛʜət prəˈvīdz ˈgīdəns tə əˈprōprēət bəˈhāvyər/ /ə ˈruːl ɜr ˈprɪnsəpəl ðət prəˈvaɪdz ˈɡaɪdəns tə əˈproʊpriːət bɪˈheɪvjɜr/

  Слово дня

  subintelligitur
Избранное