a relative; a kinsman

listen to the pronunciation of a relative; a kinsman
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a relative; a kinsman в Английский Язык Турецкий язык словарь

ally
müttefik ülke
ally
dost/müttefik
ally
(Politika, Siyaset) müttefikler
ally
(Politika, Siyaset) ittifak kurmak
ally
{f} katmak
ally
dost

Tom şirkette benim dostumdur. - Tom is my ally at the company.

Ben senin düşmanın değil, dostun olmak istiyorum. - I want to be your ally, not your enemy.

ally
birleşmek
ally
birleş
ally
arkadaş
ally
birleştirmek
ally
Müttefik

Ne olursa olsun senin müttefikin kalacağım. - I'll remain your ally no matter what happens.

Almanya bir zamanlar İtalya'nın müttefikiydi. - Germany was once an ally of Italy.

ally
(fiil) birleştirmek, birleşmek, katmak, katılmak
ally
{i} genetik olarak birbirine bağlı canlı
ally
i., pol. müttefik
ally
yapısı veya bileşimi itibariyle başka bir şeye benzeyen şey
ally
birleş,v.birleş: n.dost
ally
ally oneself with veya to ile birleşmek
ally
akraba olmak
Английский Язык - Английский Язык
ally
a relative; a kinsman
Избранное