a quotient is the result of a division problem

listen to the pronunciation of a quotient is the result of a division problem
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a quotient is the result of a division problem в Английский Язык Турецкий язык словарь

quotient
i., mat. bölüm
quotient
(Biyoloji) oran
quotient
bir niceliğin diğerinde kaç kere olduğunu belirten sayı
quotient
(Matematik) bölüntü
quotient
bölüm
quotient
{i} bölüm [mat.]
quotient
(isim) bölüm [mat.]
Английский Язык - Английский Язык
quotient
a quotient is the result of a division problem

  Расстановка переносов

  a quo·tient I·s the re·sult of a di·vi·sion prob·lem

  Турецкое произношение

  ı kwōşınt îz dhi rizʌlt ıv ı dîvîjın präblım

  Произношение

  /ə ˈkwōsʜənt əz ᴛʜē rēˈzəlt əv ə dəˈvəᴢʜən ˈpräbləm/ /ə ˈkwoʊʃənt ɪz ðiː riːˈzʌlt əv ə dɪˈvɪʒən ˈprɑːbləm/

  Слово дня

  heterodox
Избранное