a public utility that provides water

listen to the pronunciation of a public utility that provides water
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a public utility that provides water в Английский Язык Турецкий язык словарь

waterworks
{i} yağmur
water company
su dağıtım şirketi
waterworks
su sistemi
waterworks
su dağıtım tesisatı
waterworks
{i} su arıtma ve dağıtma tesisi
waterworks
{i} pompa istasyonu
waterworks
{i} gözyaşı
waterworks
{i} su şebekesi
waterworks
{i} su oyunları
waterworks
su dağıtım tertibatı
Английский Язык - Английский Язык
water company
waterworks
a public utility that provides water

  Расстановка переносов

  a pub·lic u·ti·li·ty that provides wa·ter

  Турецкое произношение

  ı pʌblîk yutîlıti dhıt prıvaydz wôtır

  Произношение

  /ə ˈpəblək yo͞oˈtələtē ᴛʜət prəˈvīdz ˈwôtər/ /ə ˈpʌblɪk juːˈtɪlətiː ðət prəˈvaɪdz ˈwɔːtɜr/

  Слово дня

  theriac
Избранное