a protocol two computers use to initiate a communication session

listen to the pronunciation of a protocol two computers use to initiate a communication session
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a protocol two computers use to initiate a communication session в Английский Язык Турецкий язык словарь

handshake
{i} anlaşma
handshake
tokalaşma

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

handshake
el sıkma

Tom'un çok güçlü bir el sıkması var. - Tom has a very strong handshake.

handshake
{f} anlaş
handshake
{i} toka

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

handshake
{i} el sıkışma

Sizin el sıkışmanız çok sıkı. - Your handshake is too tight.

Onun el sıkışması çok güçlü. - His handshake is too strong.

handshake
{f} tokalaş

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
Öntanışma
Английский Язык - Английский Язык
handshake
a protocol two computers use to initiate a communication session

  Расстановка переносов

  a pro·to·col two computers use to in·i·ti·ate a com·mu·ni·ca·tion ses·sion

  Турецкое произношение

  ı prōtıkôl tu kımpyutırz yus tı înîşieyt ı kımyunıkeyşın seşın

  Произношение

  /ə ˈprōtəˌkôl ˈto͞o kəmˈpyo͞otərz ˈyo͞os tə əˈnəsʜēˌāt ə kəˌmyo͞onəˈkāsʜən ˈsesʜən/ /ə ˈproʊtəˌkɔːl ˈtuː kəmˈpjuːtɜrz ˈjuːs tə ɪˈnɪʃiːˌeɪt ə kəˌmjuːnəˈkeɪʃən ˈsɛʃən/

  Слово дня

  lee
Избранное