a product that goes in and out of fashion very quickly

listen to the pronunciation of a product that goes in and out of fashion very quickly
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a product that goes in and out of fashion very quickly в Английский Язык Турецкий язык словарь

fad
{i} moda (geçici)
fad
{i} gariplik
fad
{i} heves

Bu sadece geçici bir hevesti. - It was only a passing fad.

Onlar gerçekten bunun gelip geçici bir heves olduğunu kabul etmek istemiyor. - They don't want to admit that it's really a passing fad.

fad
merak

Fadıl, İslam'a merak sardı. - Fadil became interested in Islam.

fad
geçici ilgi
fad
geçici heves
fad
tutku

Fadıl, Leyla'nın tutkularını paylaşmak için çaba harcıyordu. - Fadil was making an effort to share Layla's passions.

fad
şıltak
fad
faddish geçici heves gibi
fad
{i} çılgınlık
fad
{i} geçici bir moda/heves
fad
aşırı bir hevesle üstüne düşülen geçici eğlence veya alışkanlık
fad
{i} tuhaflık
fad
toplumca merak
fad
faddist geçici hevesleri olan kimse
Английский Язык - Английский Язык
fad
a product that goes in and out of fashion very quickly

  Расстановка переносов

  a prod·uct that Goes in and out of fash·ion ve·ry quick·ly

  Турецкое произношение

  ı prädıkt dhıt gōz în ınd aut ıv fäşın veri kwîkli

  Произношение

  /ə ˈprädəkt ᴛʜət ˈgōz ən ənd ˈout əv ˈfasʜən ˈverē ˈkwəklē/ /ə ˈprɑːdəkt ðət ˈɡoʊz ɪn ənd ˈaʊt əv ˈfæʃən ˈvɛriː ˈkwɪkliː/

  Слово дня

  acquiesce
Избранное