a prefix in many words of latin origin

listen to the pronunciation of a prefix in many words of latin origin
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a prefix in many words of latin origin в Английский Язык Турецкий язык словарь

ab
(kısaltma) Temmuz ortasında başlayan Musevi dallığındaki ay
ab
(önek) -den
ab
uzağa
ab
Abdomen kelimesinin yerine yazılan kullanım

I make some exercises to shape my abs.

ab
abjure yeminle vazgeçmek
ab
temmuz ortasında başlayan Musevî takvimindeki ay
ab
Bachelor of Arts üniversite diploması
ab
önek uzağa
ab
arada sırada
ab
bazen
ab
abdicate feragat etmek
Английский Язык - Английский Язык
ab
a prefix in many words of latin origin

  Расстановка переносов

  a pre·fix in ma·ny words of Lat·in o·ri·gin

  Турецкое произношение

  ı prifîks în meni wırdz ıv lätın ôrıcın

  Произношение

  /ə ˈprēfəks ən ˈmenē ˈwərdz əv ˈlatən ˈôrəʤən/ /ə ˈpriːfɪks ɪn ˈmɛniː ˈwɜrdz əv ˈlætən ˈɔːrəʤən/

  Слово дня

  affiance
Избранное