a police interrogation of a suspect or party in an investigation

listen to the pronunciation of a police interrogation of a suspect or party in an investigation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a police interrogation of a suspect or party in an investigation в Английский Язык Турецкий язык словарь

interview
görüşmek

Onunla görüşmek istiyorum. - I'd like to interview him.

Tom'la görüşmek istiyorum. - I'd like to interview Tom.

interview
{i} röportaj

İşler için onunla röportaj yapıldı. - She was interviewed for jobs.

Öğleden sonra bir röportaj vereceğiz. - We'll give an interview in the afternoon.

interview
mülakat

Bir iş için mülakata alındım. - I was interviewed for a job.

Dün mülakatın nasıldı? - How was your interview yesterday?

interview
{i} mülâkat

Umarım mülakat yararlı olur. - I hope the interview would be of profit.

Bir iş için mülakata alındım. - I was interviewed for a job.

interview
{i} görüşme

Onlar Tom'la görüşme yapıyorlar. - They're interviewing Tom.

Ayrıca, bir profesörle görüşmeliyim. - In addition, I have to interview a professor.

interview
{f} ile görüşme/mülakat yapmak
interview
(Kanun) mülakat yapmak
interview
görüşme yapmak
interview
(Pisikoloji, Ruhbilim) anket
interview
(Ticaret) karşılıklı görüşme
interview
söyleşi yapmak
interview
röportaj yapmak

Bu gece bir röportaj yapmak zorunda kalacağım. - Tonight, I'll have to do an interview.

Onlarla röportaj yapmak isterim. - I'd like to interview them.

interview
{f} röportaj yap

O, bir röportaj yapmayı reddetti. - He refused to give an interview.

İş için röportaj yapıldı fakat onu alamadı. - He was interviewed for the job, but couldn't get it.

interview
{f} görüş

Ayrıca, bir profesörle görüşmeliyim. - In addition, I have to interview a professor.

İş için görüştüğüm ilk adamdı. - He was the first man I interviewed for the job.

interview
(Askeri) (INTELLIGENCE) MÜLAKAT, GÖRÜŞMEK (İSTİHBARAT): Görüşmeyi yapanın, amacı ve gerçek bağlantısı hakkında şüpheli durum olduğunu bilinen şahıstan bilgi toplaması. Toplayıcı niyet edilenden başkası olmadıkça genel olarak açıktır
interview
{f} ile röportaj yapmak
Английский Язык - Английский Язык
interview
a police interrogation of a suspect or party in an investigation

  Расстановка переносов

  a po·lice in·ter·ro·ga·tion of a sus·pect or par·ty in an in·ves·ti·ga·tion

  Турецкое произношение

  ı pılis înterıgeyşın ıv ı sıspekt ır pärti în ın învestıgeyşın

  Произношение

  /ə pəˈlēs ənˌterəˈgāsʜən əv ə səˈspekt ər ˈpärtē ən ən ənˌvestəˈgāsʜən/ /ə pəˈliːs ɪnˌtɛrəˈɡeɪʃən əv ə səˈspɛkt ɜr ˈpɑːrtiː ɪn ən ɪnˌvɛstəˈɡeɪʃən/

  Слово дня

  milliner
Избранное