a place where water completely fills the cave passage

listen to the pronunciation of a place where water completely fills the cave passage
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a place where water completely fills the cave passage в Английский Язык Турецкий язык словарь

sump
lağım çukuru
sump
(Askeri) ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
karter
sump
yağ haznesi
sump
drenaj kuyusu
sump
alt karter
sump
yağ karteri
sump
maden ocağının dibinde su birikintisine mahsus kuyu
sump
bir kazıya başlamadan evvel tecrübe veya yoklama kabilinden kazılan tünel
sump
ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
(oto.) yağ karteri, alt karter: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
{i} maden ocağı su kuyusu
sump
(Nükleer Bilimler) hazne
sump
(isim) lağım çukuru, yağ karteli, maden ocağı su kuyusu, kazıya başlamadan önce kazılan tünel
sump
yağ karteri/su kuyu
sump
{i} kazıya başlamadan önce kazılan tünel
Английский Язык - Английский Язык
sump
a place where water completely fills the cave passage

  Расстановка переносов

  a place where wa·ter com·plete·ly fills the cave pas·sage

  Турецкое произношение

  ı pleys hwer wôtır kımplitli fîlz dhi keyv päsıc

  Произношение

  /ə ˈplās ˈhwer ˈwôtər kəmˈplētlē ˈfəlz ᴛʜē ˈkāv ˈpasəʤ/ /ə ˈpleɪs ˈhwɛr ˈwɔːtɜr kəmˈpliːtliː ˈfɪlz ðiː ˈkeɪv ˈpæsəʤ/

  Слово дня

  bricolage
Избранное