a pit used to catch and store rainwater or runoff

listen to the pronunciation of a pit used to catch and store rainwater or runoff
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a pit used to catch and store rainwater or runoff в Английский Язык Турецкий язык словарь

dugout
sığınak
dugout
yeraltı sığınağı
dugout
kütükten oyularak yapılmış kayık
dugout
(Askeri) Oyularak yapılan sığınak, yeraltı sığınağı
dugout
(Askeri) YERALTI SIĞINAĞI: Kıta, mühimmat ve malzemeyi ateşten korumak maksadıyla inşa edilen yeraltı sığınağı. Buna "dugout shelter" da denir
dugout
içi oyuk
dugout
sığınak/kayık
dugout
{i} ağaç kütüğünden kayık
dugout
beysbol üzerinde oyuncuların oturduğu ustu kapalı sıra veya yer
dugout
içi oyulmuş kütükten yapılan kayık
Английский Язык - Английский Язык
dugout
a pit used to catch and store rainwater or runoff

  Расстановка переносов

  a pit used to catch and store rain·wa·ter or run·off

  Турецкое произношение

  ı pît yuzd tı käç ınd stôr reynwôtır ır rʌnôf

  Произношение

  /ə ˈpət ˈyo͞ozd tə ˈkaʧ ənd ˈstôr ˈrānˌwôtər ər ˈrəˌnôf/ /ə ˈpɪt ˈjuːzd tə ˈkæʧ ənd ˈstɔːr ˈreɪnˌwɔːtɜr ɜr ˈrʌˌnɔːf/

  Слово дня

  woolly
Избранное