a pit or tank that catches liquid runoff for drainage or disposal

listen to the pronunciation of a pit or tank that catches liquid runoff for drainage or disposal
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a pit or tank that catches liquid runoff for drainage or disposal в Английский Язык Турецкий язык словарь

sump
lağım çukuru
sump
(Askeri) ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
karter
sump
yağ haznesi
sump
drenaj kuyusu
sump
alt karter
sump
yağ karteri
sump
maden ocağının dibinde su birikintisine mahsus kuyu
sump
bir kazıya başlamadan evvel tecrübe veya yoklama kabilinden kazılan tünel
sump
ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
(oto.) yağ karteri, alt karter: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
{i} maden ocağı su kuyusu
sump
(Nükleer Bilimler) hazne
sump
(isim) lağım çukuru, yağ karteli, maden ocağı su kuyusu, kazıya başlamadan önce kazılan tünel
sump
yağ karteri/su kuyu
sump
{i} kazıya başlamadan önce kazılan tünel
Английский Язык - Английский Язык
sump
a pit or tank that catches liquid runoff for drainage or disposal

  Расстановка переносов

  a pit or tank that catches liq·uid run·off for drain·age or dis·pos·al

  Турецкое произношение

  ı pît ır tängk dhıt käçız lîkwıd rʌnôf fôr dreynıc ır dîspōzıl

  Произношение

  /ə ˈpət ər ˈtaɴɢk ᴛʜət ˈkaʧəz ˈləkwəd ˈrəˌnôf ˈfôr ˈdrānəʤ ər dəˈspōzəl/ /ə ˈpɪt ɜr ˈtæŋk ðət ˈkæʧəz ˈlɪkwəd ˈrʌˌnɔːf ˈfɔːr ˈdreɪnəʤ ɜr dɪˈspoʊzəl/

  Слово дня

  wether
Избранное