a person who displays an adventurous or a quixotic spirit

listen to the pronunciation of a person who displays an adventurous or a quixotic spirit
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a person who displays an adventurous or a quixotic spirit в Английский Язык Турецкий язык словарь

knight-errant
şövalye ruhlu kişi
knight-errant
gezgin şövalye, don kişot
Английский Язык - Английский Язык
knight-errant
a person who displays an adventurous or a quixotic spirit

  Расстановка переносов

  a per·son who displays an ad·ven·tur·ous or a quix·ot·ic Spir·it

  Турецкое произношение

  ı pırsın hu dîspleyz ın ädvençırıs ır ı kwîksätîk spîrıt

  Произношение

  /ə ˈpərsən ˈho͞o dəˈsplāz ən adˈvenʧərəs ər ə kwəkˈsätək ˈspərət/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː dɪˈspleɪz ən ædˈvɛnʧɜrəs ɜr ə kwɪkˈsɑːtɪk ˈspɪrət/

  Слово дня

  lavaliere
Избранное