a person skilled in a particular type of therapy

listen to the pronunciation of a person skilled in a particular type of therapy
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a person skilled in a particular type of therapy в Английский Язык Турецкий язык словарь

healer
iyileştirici
healer
doktor
healer
iyileştiren kimse
therapist
terapist

Tom bir konuşma terapisti değil. - Tom isn't a speech therapist.

Tom bir terapistle görüşüyor. - Tom has been seeing a therapist.

therapist
sağaltman
healer
Şifacı

Tom bir inanç şifacısı. - Tom is a faith healer.

Zaman büyük bir şifacıdır. - Time is the great healer.

healer
{i} tedavi
healer
şifa veren kimse
healer
{i} çare
healer
{i} çözüm
healer
(Tıp) Şifa veren
healer
{i} iyileştirici şey
healer
{i} insanları iyileştirdiğini öne süren kişi; üfürükçü
healer
(isim) iyileştirici şey, tedavi, doktor, üfürükçü, çözüm, çare
healer
(Tıp) Doktor, hekim
therapist
{i} doktor

Doktor hastayı bir sırt yaralanması için tedavi ediyor. - The therapist is treating the patient for a back injury.

therapist
(Tıp) Belli bir tedavi yöntemi üzerinde uzmanlaşmış kimse, terapist
therapist
{i} terapist, sağaltımcı
Английский Язык - Английский Язык
healer
therapist
a person skilled in a particular type of therapy

  Расстановка переносов

  a per·son skilled in a par·ti·cu·lar type of the·ra·py

  Турецкое произношение

  ı pırsın skîld în ı pırtîkyılır tayp ıv therıpi

  Произношение

  /ə ˈpərsən ˈskəld ən ə pərˈtəkyələr ˈtīp əv ˈᴛʜerəpē/ /ə ˈpɜrsən ˈskɪld ɪn ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈtaɪp əv ˈθɛrəpiː/

  Слово дня

  acumen
Избранное