a person or object that is not normal

listen to the pronunciation of a person or object that is not normal
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a person or object that is not normal в Английский Язык Турецкий язык словарь

abnormal
{s} anormal

Çok yemek anormaldir. - It is abnormal to eat so much.

Röntgeninizde bir anormallik belirledik. - We have detected an abnormality on your x-ray.

abnormal
aşırı

Onun burnu aşırı derecede büyük. - Her nose is abnormally large.

abnormal
acayip
abnormal
sapkın
abnormal
düzgüsüz
abnormal
fahiş
abnormal
ölçüsüz
abnormal
normalden sapan
abnormal
uygun olmayan
abnormal
sapan
abnormal
düzensizlik
abnormal
gayrinormal
abnormal
(Tıp) Gayritabiî
abnormal
olağanüstü
abnormal
(Tıp) Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz
abnormal
(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
abnormal
(Tıp) Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon
abnormal
{s} olağandışı
Английский Язык - Английский Язык
abnormal
a person or object that is not normal

  Расстановка переносов

  a per·son or ob·ject that I·s not nor·mal

  Турецкое произношение

  ı pırsın ır ıbcekt dhıt îz nät nôrmıl

  Произношение

  /ə ˈpərsən ər əbˈʤekt ᴛʜət əz ˈnät ˈnôrməl/ /ə ˈpɜrsən ɜr əbˈʤɛkt ðət ɪz ˈnɑːt ˈnɔːrməl/

  Слово дня

  impeach
Избранное