a person living in close geographical proximity to the child or family

listen to the pronunciation of a person living in close geographical proximity to the child or family
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a person living in close geographical proximity to the child or family в Английский Язык Турецкий язык словарь

neighbor
{i} komşu

Japonya ve Güney Kore komşudur. - Japan and South Korea are neighbors.

Komşumla ilginç bir muhabbet ettim. - I had an interesting conversation with my neighbor.

neighbor
(isim) komşu
neighbor
{f} komşu olmak

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I only want to be a good neighbor.

Sadece iyi bir komşu olmak istiyorum. - I just want to be a good neighbor.

neighbor
{f} bitişik olmak
neighbor
yaklaşmak
neighbor
bkz.neighbour
neighbor
bitişik

Biz bitişikteki komşuyuz. - We're next-door neighbors.

Tom Mary'nin bitişik komşusu. - Tom is Mary's next-door neighbor.

neighbor
{f} yanında olmak
Английский Язык - Английский Язык
neighbor
a person living in close geographical proximity to the child or family

  Расстановка переносов

  a per·son li·ving in close ge·o·gra·phi·cal prox·i·mi·ty to the child or fa·mi·ly

  Турецкое произношение

  ı pırsın lîvîng în klōs ciıgräfîkıl präksîmıti tı dhi çayld ır fämli

  Произношение

  /ə ˈpərsən ˈləvəɴɢ ən ˈklōs ˌʤēəˈgrafəkəl präkˈsəmətē tə ᴛʜē ˈʧīld ər ˈfamlē/ /ə ˈpɜrsən ˈlɪvɪŋ ɪn ˈkloʊs ˌʤiːəˈɡræfɪkəl prɑːkˈsɪmətiː tə ðiː ˈʧaɪld ɜr ˈfæmliː/

  Слово дня

  aphrodisiac
Избранное