a person having mercurial qualities

listen to the pronunciation of a person having mercurial qualities
Английский Язык - Английский Язык
mercurial
a person having mercurial qualities

  Расстановка переносов

  a per·son ha·ving mer·cu·ri·al qualities

  Турецкое произношение

  ı pırsın hävîng mırkyûriıl kwälıtiz

  Произношение

  /ə ˈpərsən ˈhavəɴɢ mərˈkyo͝orēəl ˈkwälətēz/ /ə ˈpɜrsən ˈhævɪŋ mɜrˈkjʊriːəl ˈkwɑːlətiːz/

  Слово дня

  arcadian
Избранное