a person employed to carry copy and run errands

listen to the pronunciation of a person employed to carry copy and run errands
Английский Язык - Английский Язык
copy boy
a person employed to carry copy and run errands

  Расстановка переносов

  a per·son employed to car·ry co·py and run errands

  Турецкое произношение

  ı pırsın employd tı käri käpi ınd rʌn erındz

  Произношение

  /ə ˈpərsən emˈploid tə ˈkarē ˈkäpē ənd ˈrən ˈerəndz/ /ə ˈpɜrsən ɛmˈplɔɪd tə ˈkæriː ˈkɑːpiː ənd ˈrʌn ˈɛrəndz/

  Слово дня

  guillotine
Избранное