a period of observation or surveillance

listen to the pronunciation of a period of observation or surveillance
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a period of observation or surveillance в Английский Язык Турецкий язык словарь

vigil
{i} gece nöbet tutma
vigil
nöbet tutma

Sürekli nöbet tutmalıyız. - We must maintain a constant vigil.

vigil
(Tıp) vijil
vigil
{i} uyanık kalma
vigil
(nöbet/vb.için) geceleyin uyumama
vigil
uyanık olma

Leyla ve Sami uyanık olmak zorunda. - Layla and Sami have to be vigilant.

Tom ve Mary uyanık olmalı. - Tom and Mary need to be vigilant.

a period of
bir dönemi
vigil
{i} arife
vigil
{i} gece ibadeti
vigil
akşam ve gece ibadetleri
vigil
{i} gece nöbeti
vigil
arife/uyanıklık
vigil
{i} çoğ. arife gecesi yerine getirilen ibadetler
vigil
{i} gece uyumama
Английский Язык - Английский Язык
vigil
a period of observation or surveillance

  Расстановка переносов

  a pe·ri·od of ob·ser·va·tion or sur·veil·lance

  Турецкое произношение

  ı pîriıd ıv äbzırveyşın ır sırveylıns

  Произношение

  /ə ˈpərēəd əv ˌäbzərˈvāsʜən ər sərˈvāləns/ /ə ˈpɪriːəd əv ˌɑːbzɜrˈveɪʃən ɜr sɜrˈveɪləns/

  Слово дня

  artiodactyl
Избранное