a period of major economic contraction

listen to the pronunciation of a period of major economic contraction
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a period of major economic contraction в Английский Язык Турецкий язык словарь

depression
depresyon

Öz bakımda eksiklik bir depresyon belirtisi olabilir. - Poor personal hygiene can be a sign of depression.

Onun ölümünden sonra, o depresyona girdi. - After her death, he sunk into depression.

depression
{i} çöküntü
depression
(Ticaret) kriz

Ekonomi hafif bir krizde. - The economy is in a slight depression.

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
(Askeri) alçalma
depression
basınç düşmesi
depression
(Biyokimya) baskılama
depression
(Ticaret) şiddetli durgunluk
depression
kasavet
depression
(Ticaret) ekonomik kriz

Ekonomist, sürüp giden bir ekonomik kriz sezinledi. - The economist anticipated a prolonged depression.

depression
(Coğrafya) çukurluk

Yolda bazı çukurluklar var. - There are some depressions in the road.

depression
{i} çökme
depression
çökkünlük
a period of
bir dönemi
depression
{i} bastırma
depression
{i} alçak basınç alanı
depression
basma/çukur/bunalım
depression
{i} daralma
depression
{i} moral bozukluğu, keyifsizlik
depression
(Askeri) ALÇALIŞ VERME: Yükseliş tertibatı vasıtasıyla bir silahın namlu ağzını, özellikle yatay vaziyetten daha aşağıya indirmek. 2. DEPRESYON BÖLGESİ Yüksek basınçla çevrili alçak barometrik bölge
depression
{i} buhran

Büyük Buhran, suçta büyük bir artışa neden oldu. - The Great Depression triggered a great surge in crime.

Büyük Buhran 1929'da başladı ve 1930'larda sona erdi. - The Great Depression started in 1929 and ended in the 1930's.

Английский Язык - Английский Язык
depression
a period of major economic contraction

  Расстановка переносов

  a pe·ri·od of ma·jor e·co·no·mic con·trac·tion

  Турецкое произношение

  ı pîriıd ıv meycır ikınämîk kınträkşın

  Произношение

  /ə ˈpərēəd əv ˈmāʤər ˌēkəˈnämək kənˈtraksʜən/ /ə ˈpɪriːəd əv ˈmeɪʤɜr ˌiːkəˈnɑːmɪk kənˈtrækʃən/

  Слово дня

  panegyric
Избранное