a part added to a book or play that continues and extends it

listen to the pronunciation of a part added to a book or play that continues and extends it
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a part added to a book or play that continues and extends it в Английский Язык Турецкий язык словарь

continuation
devam

Savaş, diğer yollarla siyasetin devamıdır. - War is the continuation of politics by other means.

Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır? - Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?

continuation
{i} sürdürme
continuation
uzantı
continuation
zeyil
continuation
beka
sequel
akibet
continuation
devam etme
sequel
sekel
continuation
{i} sürme
continuation
Süren
continuation
{i} uzatma
continuation
{i} arka
continuation
{i} temdit
Английский Язык - Английский Язык
continuation
sequel
a part added to a book or play that continues and extends it

  Турецкое произношение

  ı pärt ädıd tı ı bûk ır pley dhıt kıntînyuz ınd îkstendz ît

  Произношение

  /ə ˈpärt ˈadəd tə ə ˈbo͝ok ər ˈplā ᴛʜət kənˈtənyo͞oz ənd əkˈstendz ət/ /ə ˈpɑːrt ˈædəd tə ə ˈbʊk ɜr ˈpleɪ ðət kənˈtɪnjuːz ənd ɪkˈstɛndz ɪt/

  Слово дня

  gamboge
Избранное