a newly invented word or phrase

listen to the pronunciation of a newly invented word or phrase
Английский Язык - Английский Язык
neologism
coinage
neology
a newly invented word or phrase

  Расстановка переносов

  a new·ly invented word or phrase

  Турецкое произношение

  ı nuli înventıd wırd ır freyz

  Произношение

  /ə ˈno͞olē ənˈventəd ˈwərd ər ˈfrāz/ /ə ˈnuːliː ɪnˈvɛntəd ˈwɜrd ɜr ˈfreɪz/

  Слово дня

  clithridiate
Избранное