a musical composition following blues forms

listen to the pronunciation of a musical composition following blues forms
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a musical composition following blues forms в Английский Язык Турецкий язык словарь

blues
{i} hüzün
blues
(Bilgisayar) maviler
blues
efkar

Ben sık sık efkarlanırım. - I often get the blues.

blues
efkâr

Ben sık sık efkarlanırım. - I often get the blues.

blues
keder
blues
blues
blues
hüzünlü müzik
blues
{i} caz
blues
blues/üzüntü
blues
{i} bunalım
Английский Язык - Английский Язык
blues
a musical composition
concerto
a musical composition following blues forms

  Расстановка переносов

  a mu·si·cal com·po·si·tion fol·low·ing blues forms

  Турецкое произношение

  ı myuzîkıl kämpızîşın fälōîng bluz fôrmz

  Произношение

  /ə ˈmyo͞ozəkəl ˌkämpəˈzəsʜən ˈfälōəɴɢ ˈblo͞oz ˈfôrmz/ /ə ˈmjuːzɪkəl ˌkɑːmpəˈzɪʃən ˈfɑːloʊɪŋ ˈbluːz ˈfɔːrmz/

  Слово дня

  gestalt
Избранное