a mixture of nectar and pollen prepared by worker bees and fed to larvae

listen to the pronunciation of a mixture of nectar and pollen prepared by worker bees and fed to larvae
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a mixture of nectar and pollen prepared by worker bees and fed to larvae в Английский Язык Турецкий язык словарь

beebread
arıların topladığı çiçektozu
beebread
çiçeklerin sarı tozu ve proteininden meydana gelen bir gıda karışım
beebread
anların yavrulan için hazlrladıkları
Английский Язык - Английский Язык
Ambrosia
beebread
a mixture of nectar and pollen prepared by worker bees and fed to larvae

  Расстановка переносов

  a mix·ture of nec·tar and pol·len pre·pared by work·er bees and Fed to larvae

  Турецкое произношение

  ı mîksçır ıv nektır ınd pälın priperd bay wırkır biz ınd fed tı lärvi

  Произношение

  /ə ˈməksʧər əv ˈnektər ənd ˈpälən prēˈperd ˈbī ˈwərkər ˈbēz ənd ˈfed tə ˈlärvē/ /ə ˈmɪksʧɜr əv ˈnɛktɜr ənd ˈpɑːlən priːˈpɛrd ˈbaɪ ˈwɜrkɜr ˈbiːz ənd ˈfɛd tə ˈlɑːrviː/

  Слово дня

  abend
Избранное