a metropolitan area network

listen to the pronunciation of a metropolitan area network
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a metropolitan area network в Английский Язык Турецкий язык словарь

man
{ç} men (men)
man
{i} işçi

Birçok işçi kömür madeninde mahsur kaldı. - Many workers were trapped in the coal mine.

Fabrikaya birçok işçi alındı. - Many men were hired at the factory.

man
{i} insan

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

man
{i} erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

man
erkek cinsi
metropolitan area network
(Bilgisayar,İnşaat) kent çapında ağ
man
{i} oyun taşı
man
kişi

Bir sürü kişi pandispanyayı fırınlanması zor sanmakta, ama yeterince yumurta kullanırsanız hiçbir şey sahiden ters gitmeyebilir. - Many people think that sponge cake is difficult to bake, but if you use enough eggs, nothing can really go wrong.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

man
(satranç/vb.) taş
man
adam vermek
man
adam

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

man
{i} (erkek) hizmetkâr
man
man about town tiyatro ve gece kulübüne sıkça
man
{i} beyaz adam
man
{i} insan, insanoğlu
man
sistem

Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır. - This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

Uzun yıllar, Pluto, bizim güneş sistemimizin dokuzuncu gezegeni olarak kabul edildi. - For many years, Pluto was considered to be the ninth planet in our solar system.

man
satranç veya dama taşı
man
adamla donatmak
Английский Язык - Английский Язык
man
Metropolitan Area Network
Alternative spelling of metropolitan area network
metropolitan area network
a network that covers a large geographical area such as a city
Metropolitan Area Network
man
a metropolitan area network

  Расстановка переносов

  a met·ro·pol·i·tan ar·e·a net·work

  Турецкое произношение

  ı metrıpälıtın eriı netwırk

  Произношение

  /ə ˌmetrəˈpälətən ˈerēə ˈnetˌwərk/ /ə ˌmɛtrəˈpɑːlətən ˈɛriːə ˈnɛtˌwɜrk/

  Слово дня

  euphuism
Избранное