a message refusing to accept something that is offered

listen to the pronunciation of a message refusing to accept something that is offered
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a message refusing to accept something that is offered в Английский Язык Турецкий язык словарь

refusal
{i} reddetme

Yardım etmeyi reddetmen işleri karıştırdı. - Your refusal to help complicated matters.

Tom'un reddetmesine senin şaşırdığın kadar şaşırdım. - I was as surprised by Tom's refusal as you were.

refusal
geri çevirme
refusal
ret
refusal
(Ticaret) önalım hakkı
refusal
(Ticaret) şufa hakkı
refusal
seçme hakkı
refusal
reddetme hakkı
refusal
kabul etmeme
refusal
{i} red

Yardım etmeyi reddetmen işleri karıştırdı. - Your refusal to help complicated matters.

Tom'un reddetmesine senin şaşırdığın kadar şaşırdım. - I was as surprised by Tom's refusal as you were.

refusal
{i} ilk seçme hakkı
refusal
{i} rüçhan hakkı
refusal
{i} inkâr
refusal
{i} olumsuz cevap
refusal
ret cevabı
refusal
{i} kabul etmeme veya reddetme hakkı
refusal
{i} ayrıcalık
refusal
kabul etmeyiş veya olunmayış
Английский Язык - Английский Язык
refusal
a message refusing to accept something that is offered

  Расстановка переносов

  a mes·sage re·fus·ing to ac·cept some·thing that I·s offered

  Турецкое произношение

  ı mesıc rıfyuzîng tı äksept sʌmthîng dhıt îz ôfırd

  Произношение

  /ə ˈmesəʤ rəˈfyo͞ozəɴɢ tə akˈsept ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz ˈôfərd/ /ə ˈmɛsəʤ rəˈfjuːzɪŋ tə ækˈsɛpt ˈsʌmθɪŋ ðət ɪz ˈɔːfɜrd/

  Слово дня

  jocose
Избранное