a mental condition of fixed opposition to or dislike of some particular thing

listen to the pronunciation of a mental condition of fixed opposition to or dislike of some particular thing
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a mental condition of fixed opposition to or dislike of some particular thing в Английский Язык Турецкий язык словарь

aversion
aversiyon
aversion
nefret edilen şey
aversion
nefret

Tüm bu teşhirciliğe karşı nefret hissediyorum. - I feel an aversion toward all this exhibitionism.

aversion
{i} sevmeme
aversion
yıldızı barışmamak
aversion
{i} hoşlanmama
aversion
menfur şey
aversion
tiksinmek
aversion
{i} isteksizlik

Awesome kelimesine karşı bir isteksizlik geliştirdim. - I developed an aversion toward the word awesome.

Deniz ürünlerine karşı bir isteksizlik geliştirdim. - I developed an aversion toward seafood.

aversion
{i} hiç hoşlanmama
aversion
{i} yıldızı barışmama
aversion
hoşlanmamak
aversion
{i} sevimsiz tip
aversion
(Tıp) Tiksindirme yoluyla tedavi
aversion
(isim) nefret, sevmeme, hoşlanmama; yıldızı barışmama, hoşnutsuzluk, isteksizlik; iğrenç şey, sevimsiz tip
aversion
tiksinti veren şey
Английский Язык - Английский Язык
aversion
a mental condition of fixed opposition to or dislike of some particular thing

  Расстановка переносов

  a men·tal con·di·tion of fixed op·po·si·tion to or dis·like of some par·ti·cu·lar thing

  Турецкое произношение

  ı mentıl kındîşın ıv fîkst äpızîşın tı ır dîslayk ıv sʌm pırtîkyılır thîng

  Произношение

  /ə ˈmentəl kənˈdəsʜən əv ˈfəkst ˌäpəˈzəsʜən tə ər dəsˈlīk əv ˈsəm pərˈtəkyələr ˈᴛʜəɴɢ/ /ə ˈmɛntəl kənˈdɪʃən əv ˈfɪkst ˌɑːpəˈzɪʃən tə ɜr dɪsˈlaɪk əv ˈsʌm pɜrˈtɪkjəlɜr ˈθɪŋ/

  Слово дня

  extramundane
Избранное