a mensch; a person of integrity and honor

listen to the pronunciation of a mensch; a person of integrity and honor
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a mensch; a person of integrity and honor в Английский Язык Турецкий язык словарь

man
{ç} men (men)
man
{i} işçi

Mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi bir araya getirmek önemlidir. - It's important to unite as many workers as possible.

Birçok işçi kömür madeninde mahsur kaldı. - Many workers were trapped in the coal mine.

man
{i} insan

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

man
{i} erkek

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

man
erkek cinsi
man
{i} oyun taşı
man
kişi

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

Onun içinde iki kişi vardı, onun kız öğrencilerinden birisi ve genç bir adam. - There were two people in it, one of her girl students and a young man.

man
adam vermek
man
(satranç/vb.) taş
man
adam

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

man
{i} (erkek) hizmetkâr
man
man about town tiyatro ve gece kulübüne sıkça
man
{i} beyaz adam
man
sistem

Bu fabrika parçalardan bitmiş ürünlere kadar ölçünlenmiş entegre üretim sistemi kullanmaktadır. - This factory uses an integrated manufacturing system standardized from parts on through to finished products.

Birçok biyometrik sistem parmak izi tarayıcısı tabanlıdır. - Many biometric systems are based on the fingerprint scanner.

man
satranç veya dama taşı
man
adamla donatmak
man
{i} insan, insanoğlu
Английский Язык - Английский Язык
man

He's more a man than any pair of rats of you in this here house.

a mensch; a person of integrity and honor

    Расстановка переносов

    a mensch; a per·son of in·teg·ri·ty and hon·or

    Произношение

    Слово дня

    calender
Избранное