a mass or display of flowers; a yield

listen to the pronunciation of a mass or display of flowers; a yield
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a mass or display of flowers; a yield в Английский Язык Турецкий язык словарь

blow
{f} kaçırmak (fırsat)
blow
düşmek
blow
çalınmak
blow
(rüzgar) esmek
blow
sürüklemek
blow
(sigorta/vb.) atmak
blow
çabuk çabuk solumak
blow
yanmak
blow
{i} yumruk

Bizi yumruk yumruğa getiren neydi? - What made us come to blows?

O yüzüme bir yumruk attı. - He dealt me a blow in the face.

blow
üf

Çocuklar kabarcıklar üflüyor. - The children are blowing bubbles.

Kız kabarcıkları üflüyor. - The girl is blowing bubbles.

blow
{i} şanssızlık
blow
{f} su fışkırtmak (balina)
blow
{f} soluk soluğa kalmak
blow
{f} çarçur etmek (Argo)
blow
{i} şok

Bu beni hâlâ şok ediyor. - It still blows my mind.

blow
{f} uçurmak; uçmak: The wind has blown off the chimney cowl. Rüzgâr bacanın külahını uçurdu
blow
öttürmek
blow
{f} uçurmak
blow
{f} patlamak
Английский Язык - Английский Язык
blow

Such a blow of tulips.

a mass or display of flowers; a yield
Избранное