a manner of living that reflects the person's values and attitudes

listen to the pronunciation of a manner of living that reflects the person's values and attitudes
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a manner of living that reflects the person's values and attitudes в Английский Язык Турецкий язык словарь

lifestyle
yaşam tarzı

Yaşam tarzını değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. - I think he needs to alter his lifestyle.

Tom'un sağlıklı bir yaşam tarzı vardır. - Tom has a healthy lifestyle.

lifestyle
yaşam biçimi

Alışılmadık bir yaşam biçimini benimsedi. - He adopted an unconventional lifestyle.

Leyla kırsal yaşam biçimini seviyordu. - Layla loved the country lifestyle.

lifestyle
yaşam stili
life style
yaşam stili
modus vivendi
(Askeri) geçici antlaşma
modus vivendi
(Latin) muvakkat anlaşma
modus vivendi
yaşam biçimi
modus vivendi
yaşam tarzı
life style
yaşam biçimi
modus vivendi
geçici anlaşma
modus vivendi
yaşayış tarzı
life style
yaşam tarzı

Onların geleneksel yaşam tarzı artık yok. - Their traditional life style no longer exists.

O sağlıklı bir yaşam tarzına sahiptir. - She has a healthy life style.

lifestyle
i., k.dili. yaşam biçimi
lifestyle
yaşam tarz

O sağlıklı bir yaşam tarzına sahiptir. - She has a healthy lifestyle.

Yaşam tarzınıza dikkatle bir göz atın. - Take a fresh look at your lifestyle.

Английский Язык - Английский Язык
modus vivendi
lifestyle
life style
a manner of living that reflects the person's values and attitudes

  Расстановка переносов

  a man·ner of li·ving that reflects the person's values and attitudes

  Турецкое произношение

  ı mänır ıv lîvîng dhıt rîfleks dhi pırsınz välyuz ınd ätıtudz

  Произношение

  /ə ˈmanər əv ˈləvəɴɢ ᴛʜət rəˈfleks ᴛʜē ˈpərsənz ˈvalyo͞oz ənd ˈatəˌto͞odz/ /ə ˈmænɜr əv ˈlɪvɪŋ ðət rɪˈflɛks ðiː ˈpɜrsənz ˈvæljuːz ənd ˈætəˌtuːdz/

  Слово дня

  saturnine
Избранное