a man who watches everyone else when a beautiful girl enters the room

listen to the pronunciation of a man who watches everyone else when a beautiful girl enters the room
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a man who watches everyone else when a beautiful girl enters the room в Английский Язык Турецкий язык словарь

psychologist
ruhbilimci
psychologist
(Tıp) Psikoloji uzanı, psikolog
psychologist
tinbilimci
psychologist
{i} psikolog

Tanınmış psikolog görünüşte amcama benziyor. - The prominent psychologist resembles my uncle in appearance.

Dr. Patterson, bir psikolog, Koko'nun zekasını test etti. - Dr. Patterson, a psychologist, tested Koko's intelligence.

Английский Язык - Английский Язык
psychologist
a man who watches everyone else when a beautiful girl enters the room

  Расстановка переносов

  a man who watches eve·ry·one else when a beau·ti·ful girl enters the room

  Турецкое произношение

  ı män hu wäçız evriwʌn els hwen ı byutıfıl gırl entırz dhi rum

  Произношение

  /ə ˈman ˈho͞o ˈwäʧəz ˈevrēˌwən ˈels ˈhwen ə ˈbyo͞otəfəl ˈgərl ˈentərz ᴛʜē ˈro͞om/ /ə ˈmæn ˈhuː ˈwɑːʧəz ˈɛvriːˌwʌn ˈɛls ˈhwɛn ə ˈbjuːtəfəl ˈɡɜrl ˈɛntɜrz ðiː ˈruːm/

  Слово дня

  saturnine
Избранное