a law that bars or forbids trade with another country

listen to the pronunciation of a law that bars or forbids trade with another country
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a law that bars or forbids trade with another country в Английский Язык Турецкий язык словарь

embargo
ambargo koymak
embargo
kadağan
embargo
müsadere etmek
embargo
kadağan etmek
embargo
müsadere
embargo
{i} ambargo

Ambargoya muhalefet büyüyordu. - Opposition to the embargo was growing.

ABD anlaşmayı ihlal edenlere karşı bir silah ambargosu çağrısında bulunuyor. - The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

embargo
{f} yasaklamak
embargo
{i} yasaklama
embargo
{i} ticareti kısıtlama
embargo
{i} (çoğ. --es) ambargo
embargo
ambargo koy
embargo
{f} el koymak
embargo
men etme
embargo
(Askeri) AMBARGO KOYMAK: Bu işi yapmak. EMBARKATION (SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): BİNDİRME, YÜKLEME: Kıtaların malzeme ve ikmal maddeleri ile birlikte, bir gemiye ve/veya hava aracına bindirilmesi veya yüklenmesi
Английский Язык - Английский Язык
embargo
a law that bars or forbids trade with another country

  Расстановка переносов

  a law that bars or forbids trade with an·oth·er coun·try

  Турецкое произношение

  ı lô dhıt bärz ır fôbîdz treyd wîdh ınʌdhır kʌntri

  Произношение

  /ə ˈlô ᴛʜət ˈbärz ər fôˈbədz ˈtrād wəᴛʜ əˈnəᴛʜər ˈkəntrē/ /ə ˈlɔː ðət ˈbɑːrz ɜr fɔːˈbɪdz ˈtreɪd wɪð əˈnʌðɜr ˈkʌntriː/

  Слово дня

  eschatology
Избранное