a lack of clarity or order, jumbled

listen to the pronunciation of a lack of clarity or order, jumbled
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a lack of clarity or order, jumbled в Английский Язык Турецкий язык словарь

confusion
{i} karışıklık

354618 no'lu örnek cümle, Tatoeba web sitesinde birçok karışıklık yarattı. - Example sentence no. 354618 created a lot of confusion on the Tatoeba website.

O, karışıklıktan yararlanarak ortadan kayboldu. - He disappeared, taking advantage of the confusion.

confusion
kargaşa

O, kaçmak için kargaşadan yararlandı. - She took advantage of his confusion to escape.

Her yerde çığlık ve kargaşa vardı. - There was shouting and confusion everywhere.

confusion
{i} şaşkınlık

Elektrik kesildiğinde herkes şaşkınlık içinde koşuşturuyordu. - When the electricity went off everyone was rushing about in a state of confusion.

Tom, Mary'nin yüzünde bir şaşkınlık bakışı gördü. - Tom saw a look of confusion on Mary's face.

confusion
(Geometri) Bilinç bulanıklığı
confusion
(Politika, Siyaset) şaşırtma
confusion
(Politika, Siyaset) yanıltma
confusion
karambol
confusion
çapraşıklık
confusion
(Kanun) iltibas
confusion
alavere
confusion
düzensizlik
confusion
konfüzyon
confusion
{i} kafa karışıklığı, şaşkınlık
confusion
(isim) karışıklık, keşmekeş, kargaşa, şaşkınlık, bozulma, utanma, karıştırma, birbirine karıştırma
confusion
{i} bir şeyi/birini başka şey/biri sanma
confusion
karışıklık/kargaşa
confusion
{i} birbirine karıştırma
confusion
{i} keşmekeş
Английский Язык - Английский Язык
confusion
a lack of clarity or order, jumbled
Избранное