a hole in the ground, where an animal hides himself; as, the earth of a fox

listen to the pronunciation of a hole in the ground, where an animal hides himself; as, the earth of a fox
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a hole in the ground, where an animal hides himself; as, the earth of a fox в Английский Язык Турецкий язык словарь

earth
toprak

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

Yağmur sonrası topraktan gelen hoş kokuya petrikor denir. - The scent of earth after rain is called petrichor.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır. - Water covers about 70% of the earth.

earth
dünya

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

Dünya portakal şeklindedir. - The earth is the shape of an orange.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

Dünyanın uydusu doğal bir uydudur. - Earth's moon is a natural satellite.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
Английский Язык - Английский Язык
earth
a hole in the ground, where an animal hides himself; as, the earth of a fox

    Расстановка переносов

    a hole in the ground, where an a·ni·mal hides himself; as, the earth of a Fox

    Произношение

    Слово дня

    lavaliere
Избранное