a hillock of broken ice which has been forced upward by pressure

listen to the pronunciation of a hillock of broken ice which has been forced upward by pressure
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a hillock of broken ice which has been forced upward by pressure в Английский Язык Турецкий язык словарь

hummock
tümsek yer
hummock
yuvarlak tepe
hummock
tümsekli
hummock
{i} tepecik
hummock
tümsek hummockytümsek
hummock
{i} tümsek
Английский Язык - Английский Язык
hummock
a hillock of broken ice which has been forced upward by pressure

  Расстановка переносов

  a hill·ock of bro·ken ice which has been forced up·ward by pres·sure

  Турецкое произношение

  ı hîlık ıv brōkın ays hwîç hız bın fôrst ʌpwırd bay preşır

  Произношение

  /ə ˈhələk əv ˈbrōkən ˈīs ˈhwəʧ həz bən ˈfôrst ˈəpwərd ˈbī ˈpresʜər/ /ə ˈhɪlək əv ˈbroʊkən ˈaɪs ˈhwɪʧ həz bən ˈfɔːrst ˈʌpwɜrd ˈbaɪ ˈprɛʃɜr/

  Слово дня

  detriment
Избранное