a habitual seducer of women

listen to the pronunciation of a habitual seducer of women
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a habitual seducer of women в Английский Язык Турецкий язык словарь

womanizer
çapkın

Sami umutsuz bir çapkındı. - Sami was a hopeless womanizer.

womanizer
zampara

Sami umutsuz bir zamparaydı. - Sami was a hopeless womanizer.

womanizer
kadın düşkünü
womanizer
avratbaz
womanizer
Çapkın, kadın avcısı, zampara
womanizer
(isim) çapkın, kadın avcısı, zampara
Английский Язык - Английский Язык
womanizer
a habitual seducer of women

  Расстановка переносов

  a ha·bi·tu·al se·duc·er of wo·men

  Турецкое произношение

  ı hıbîçuıl sîdusır ıv wîmın

  Произношение

  /ə həˈbəʧo͞oəl səˈdo͞osər əv ˈwəmən/ /ə həˈbɪʧuːəl sɪˈduːsɜr əv ˈwɪmən/

  Слово дня

  deliquesce
Избранное